دوره های مقدماتی مکس

در دوره آموزشی تری دی مکس در معماری با ابزارهایی آشنا خواهید شد که به شما قدرت ایده پردازی می دهد.

دانشجویان بعد از سومین جلسه قادرند هرآنچه در ذهن خود ایده پردازی می کنند را عینیت ببخشند.

در این دوره به آموزش نمای ساختمان آپارتمانی، ویلا، فضای داخلی و آموزش متریال و نورپردازی در این حیطه پرداخته می شود.