دوره های فتوشاپ در معماری

  • در این دوره به آموزش پرزانته کارها، تهیه دیاگرام، شیت بندی و تهیه آلبوم پرداخته می شود. در نهایت کسانی که دوره تری دی مکس را نیز ثبت نام کرده باشند، آموزش پست پروی رندرهای تولید شده در مکس را نیز خواهند دید.